XII NOWOŚCI W CUKRZYCY

13 stycznia 2018r., Hotel Hilton Warszawa

    

INFORMACJE OGÓLNE

WSPARCIE MERYTORYCZNE

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY I LOGISTYCZNY

ul. Wadowicka 8a,
30-415 Kraków
tel. 12 267 71 36
mail: evmaco@evmaco.pl

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Hilton Warszawa
ul. Grzybowska 63
00-844 Warszawa

GODZINY

rozpoczęcie konferencji 08:00
zakończenie konferencji 17:30

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne

KONFERENCJA CERTYFIKOWANA PRZEZ

SPONSORZY

GŁÓWNI SPONSORZY
SPONSORZY
FIRMY WSPIERAJĄCE

 

PARTNER
         

 

 

PATRONAT MEDIALNY
 

Do Konferencji pozostało

  • Days

  • Hours

  • Minutes

  • Seconds

PROGRAM

07:55 Rozpoczęcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
08:00-09:00 Sesja I Nowości w cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
08:00-08:20 Nowe badania kliniczne w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
08:20-08:40 Nowe badania obserwacyjne w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
08:40-09:00 Nowe technologie w cukrzycy
dr n. med. Andrzej Gawrecki
09:00-10:00 Sesja II sesja firmy Astra Zeneca
CVD-REAL – dane, które zmienią nasze postępowanie w cukrzycy typu 2?
prof. dr hab. med. Maciej T. Małecki
10:00-11:05 Sesja III sesja firmy Boehringer Ingelheim
Leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2 wczoraj i dziś, empaglifozyna  nowym standardem?
Panel ekspertów
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Wykładowcy:
prof. dr hab. n. med.  Paweł Piątkiewicz
dr hab. n. med. Michał Holecki
dr n. med. Bogumił Wolnik
 
11:05-11:25 Przerwa kawowa
11:25-12:25 Sesja IV sesja firmy Novo Nordisk
I żyli długo i szczęśliwie… -  czyli jak nowoczesne terapie wpływają na ryzyko sercowo-naczyniowe chorych z cukrzycą
prof. UM, dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
prof. UJ, dr hab n. med. Grzegorz Gajos
12:25 -13:25 Sesja V
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
12:25-12:55 Komórka beta drogowskazem do intensyfikacji terapii cukrzycy typu 2
dr hab. n. med. Marianna Bąk
 
12:55-13:25 Czy praktyka jest trudniejsza od wytycznych?
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
 
13:25-14:00 Lunch
14:00-15:05 Sesja VI Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
14:00-14:20 Co zalecenia PTD mówią na temat leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę w 2018
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
14:20-14:40 Spojrzenie hipertensjologa na leczenie nadciśnienia tętniczego u chorego na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
14:40-15:00 Spojrzenie kardiologa na niewydolność serca u chorego na cukrzycę z nadciśnieniem tętniczym
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
 15:00-15:05 Dyskusja
15:05-15:55 Sesja VII Insulinoterapia
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
15:05-15:30 Strategia insulinoterapii – rzeczywistość w gabinecie diabetologa. Spojrzenie klinicysty a spojrzenie praktyka
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
dr n. med. Agnieszka Tiuryn-Petrulewicz
15:30-15:55 Analogi szybko działające, Kiedy szybkość ma kluczowe znaczenie?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
15:55-16:35 Sesja VIII
Inne nietypowe powikłania cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
15:55-16:15 Osteoporoza u chorych na cukrzycę. Polski algorytm do oceny ryzyka złamań
prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
16:15-16:35 Chorzy z NAFLD a ryzyko nowotworowe
dr hab. n. med. Michał Kukla
16:35-16:50 Przerwa kawowa
16:50-17:30 Sesja IX
Sesja zespołu ds. powikłań nerkowych w cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
16:50-17:10 Leczenie niecukrzycowych powikłań nerkowych u chorych na cukrzycę
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
17:10-17:30 Biomarkery nefropatii cukrzycowej
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
17:30 Zakończenie konferencji
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Program

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Edward Franek

Edward Franek

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie, Zakład Epigenetyki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Członkowie Komitetu Naukowego

Grzegorz Dzida

Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Andrzej Gawrecki

Andrzej Gawrecki

dr n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Andrzej Januszewicz

Andrzej Januszewicz

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Michał Kukla

Michał Kukla

dr hab. n. med.

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wojciech Pluskiewicz

Wojciech Pluskiewicz

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Zakładu Chorób Metabolicznych Kości w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Piotr Ponikowski

Piotr Ponikowski

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Kierownik Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Joanna Żywiec

Joanna Żywiec

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

REJESTRACJA

Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 8.01.2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić najpóźniej do 8.01.2018 r. na konto:
EVMACO, ING Bank Śląski 48 1050 1445 1000 0090 6836 6997
z dopiskiem: "Nowości w cukrzycy + imię i nazwisko uczestnika"

OPŁATA REJESTRACYJNA LEKARZE I OSOBY
UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT
300 PLN

  uczestnictwo w wykładach
  materiały konferencyjne
  lunch
  2 przerwy kawowe
  certyfikat uczestnictwa

Opłata rejestracyjna obejmuje koszt faktury wysłanej drogą elektroniczną.
W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o doliczenie do opłaty rejestracyjnej kwoty 7 PLN

Warunki rezygnacji

do 1.12.2017r. - istnieje możliwość bezkosztowej anulacji
do 15.12.2017r. - istnieje możliwość zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
po 15.12.2017r. - brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

UWAGA!
W przypadku braku wpłaty do 8.01.2018 r.
wstępna rejestracja zostanie anulowana.

 

zgłoś się

ZAKWATEROWANIE

Możliwa jest rezerwacja pokoi w dniu 12/13.01.2018r.
bezpośrednio w Hotelu Hilton (ul. Grzybowska 63, 00-844, Warszawa) pod numerem telefonu: 22 356 55 54 lub za pośrednictwem strony internetowej

 

INFORMACJE DLA FIRM

Termin i adres konferencji
13 stycznia 2018r. Hotel Hilton
ul. Grzybowska 63, 00-844, Warszawa

 

Kontakt
Karolina Omastka
tel. 12 267 71 36
tel. kom. 798 778 690
e-mail k.omastka@evmaco.pl

Termin zakończenia rejestracji
System rejestracji uczestników na konferencję zostanie zamknięty w dniu 07.01.2018r.

oferta

Termin przesyłania reklam*
Reklamy do programu należy przesłać najpóźniej do 11.12.2017r.

specyfikacja reklam do programu

Termin przesyłania insertów*
Inserty należy przesłać najpóźniej do 29.12.2017r. na adres
EVMACO
ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
z dopiskiem: "Inserty Nowości w cukrzycy"
Insert nie może przekraczać wagi 70gr, maksymalny format - A4.

Godziny montażu i demontażu stoisk
montaż: godz. 21:00 - 12.01.2018r. do 05:00 - 13.01.2018r.
demontaż: godz. 18:00 do 22:00 - 13.01.2018r.

*dotyczy firm z wykupiona usługą

Adres serwera FTP do umieszczania reklam
host: evmaco.pl
login: ftp@evmaco.pl
hasło: 123evmaco

Pliki do pobrania

plan stoisk
specyfikacja reklam do programu
Regulamin dla wystawców

KONTAKT

ORGANIZATOR:

ADRES:
ul. Wadowicka 8a lok. 32,
30-415 Kraków

TELEFON:
tel. 12 267 71 36

EMAIL, WWW:
e-mail: evmaco@evmaco.pl
www: evmaco.pl

GODZINY:
Poniedziałek—Piątek: 09:00–15:00