INFORMACJE OGÓLNE

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
oraz
Klinika Chorób Wewnętrznych,
Endokrynologii i Diabetologii
CSK MSWiA w Warszawie

ORGANIZATOR

ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków
tel. 12 267 71 36
mail: evmaco@evmaco.pl

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Hilton Warszawa
ul. Grzybowska 63
00-844 Warszawa

GODZINY

rejestracja 07:00
rozpoczęcie konferencji 08:00
zakończenie konferencji 17:30

KONFERENCJA CERTYFIKOWANA PRZEZ INFARMA

Konferencja otrzymała certyfikat Infarmy

SPONSORZY

GŁÓWNI SPONSORZY

SPONSORZY

FIRMY WSPIERAJĄCE

PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM

07:30  Rejestracja uczestników  
08:00 Rozpoczęcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
08:00-09:00 Sesja I Otyłość w cukrzycy
Przewodniczący: 
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 
 
08:00-08:10 Otyłość sarkopeniczna w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 
08:10-08:27 Leczenie otyłości w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
 
08:27-08:43 Cukrzyca i otyłość a choroby tarczycy
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
 
08:43-09:00 Przyszłość leczenia otyłości – czy jest nadzieja?
The future of obesity treatment – is there a hope?
Assoc. Prof. MD, PhD Ketevan Asatiani
 
09:00-10:00 Sesja II Niewydolność serca w cukrzycy i bez cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
09:00-09:20 Niewydolność serca w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior 
 
09:20-09:40 Nowe zalecenia ESC dotyczące cukrzycy
dr hab. n. med., prof. UJ CM Grzegorz Gajos
 
09:40-10:00 Badanie DAPA-HF – nowe horyzonty w leczeniu niewydolności serca
dr hab. n. med. Paweł Balsam 
 
10:00-11:05 Sesja III sesja firmy Boehringer Ingelheim
Wykorzystać moment
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
 
  Gdy zalecenia wyprzedzają przyzwyczajenia
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
 
  Korzyści z wczesnego włączenia empagliflozyny
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
 
  Flozyny – jedna rodzina, ale nie bliźnięta
prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 
11:05-11:30
Przerwa kawowa  
11:30-12:30
Sesja IV sesja firmy Novo Nordisk
Cukrzyca typu 2 – stary problem, nowe rozwiązania
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Wykładowcy:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
12:30-13:00
Wykład I
Jeden pacjent, dwa rozpoznania – rak i cukrzyca wyzwaniem 
dla onkologa i diabetologa
dr n. med. Małgorzata Godziejewska Zawada – Diabetolog, Endokrynolog
dr n. med. Agnieszka Kolasińska Ćwikła – Onkolog Kliniczny
13:00-13:30
Wykład II
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Cele leczenia cukrzycy – kiedy i jak intensyfikować terapie 
w świetle wytycznych, badań, praktyki i zdrowego rozsądku
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
13:30-14:05
Lunch  
14:05-15:15
Sesja V Insulinoterapia
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
 
14:05-14:35
Jak uniknąć hipoglikemii u chorych leczonych insuliną
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
14:35-15:05
Nowoczesna Insulinoterapia pod lupa 
– od farmakokinetyki do korzyści klinicznych
prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
15:05-15:15
Dyskusja  
15:15-15:45
Wykład III
Znaczenie działania antyoksydacyjnego wywieranego przez metforminę w zapobieganiu rozwoju późnych powikłań cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
15:45-16:45
Sesja VI Gorące tematy w leczeniu cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
 
15:45-16:05
Jak rozpoczynać leczenie świeżo rozpoznanej cukrzycy (debata pro i kontra): 
Metformina
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski 
Inhibitor SGLT2 
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 
16:05-16:25
Leki przeciwcukrzycowe raz w tygodniu – teraz i w przyszłości
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
 
16:25-16:45
Glikemia czy HbA1c – czym się kierować w leczeniu cukrzycy 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
 
16:45-17:00
Przerwa kawowa  
17:00-17:30
Sesja VII Sesja Zespołu ds. Cukrzycowej Choroby Nerek
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
17:00-17:15
Jak leczyć niedokrwistość u chorych z cukrzycową chorobą nerek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak 
 
17:15-17:30 Czy inhibitory SGLT2 znajdą zastosowanie w zapobieganiu rozwoju niewydolności nerek u chorych na cukrzycę typu 2 
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
 
17:30 Podsumowanie konferencji
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
     
     

KOMITET NAUKOWY

Edward Franek

Edward Franek

prof. dr hab. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie, Zakład Epigenetyki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicac

Ketevan Asatiani

Ketevan Asatiani

Assoc. Prof. MD, PhD

National Institute of Endocrinology, Tbilisi, Gruzja

Paweł Balsam

Paweł Balsam

dr hab. n. med.

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Józef Drzewoski

Józef Drzewoski

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Grzegorz Dzida

Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Grzegorz Gajos

Grzegorz Gajos

dr hab. n. med. prof. UJ CM

Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Mariusz Gąsior

Mariusz Gąsior

prof. dr hab. n. med.

Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tomasz Klupa

Tomasz Klupa

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Marek Ruchała

Marek Ruchała

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Joanna Żywiec

Joanna Żywiec

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

REJESTRACJA

OPŁATA REJESTRACYJNA LEKARZE I PIELĘGNIARKI*
300 PLN

  • uczestnictwo w wykładach
  • materiały konferencyjne
  • lunch
  • 2 przerwy kawowe
  • certyfikat uczestnictwa

* Wejście na wystawę firm oraz sesje i wykłady firmowe wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept.
Na terenie obiektu konferencyjnego uczestnicy zobowiązani są do okazywania identyfikatorów.

Opłata rejestracyjna obejmuje koszt faktury wysyłanej drogą elektroniczną.
W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o doliczenie do opłaty rejestracyjnej kwoty 7 PLN

Warunki rezygnacji
do 25.11.2019r. – istnieje możliwość bezkosztowej anulacji
do 10.12.2019r. – istnieje możliwość zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
po 10.12.2019r. – brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 6.01.2020 r. lub do wyczerpania miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić najpóźniej do 6.01.2020r. na konto:
EVMACO, ING Bank Śląski
48 1050 1445 1000 0090 6836 6997

z dopiskiem: „Nowości w cukrzycy + imię i nazwisko uczestnika”

UWAGA!
W przypadku braku wpłaty do 6.01.2020 r.
wstępna rejestracja zostanie anulowana.

ZAKWATEROWANIE

Możliwa jest rezerwacja pokoi w dniu 10/11 stycznia 2020r. bezpośrednio w Hotelu Hilton
(ul. Grzybowska 63, 00-844, Warszawa) pod numerem telefonu: 22 356 55 54 lub za pośrednictwem strony internetowej Hotelu

INFORMACJE DLA FIRM

TERMIN I ADRES SYMPOZJUM
11 stycznia 2020 r., Hotel Hilton,
ul. Grzybowska 63, 00-840, Warszawa

KONTAKT
Karolina Omastka
email: k.omastka@evmaco.pl
tel. kom. +48 798 778 690
tel. 12 267 71 36

TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI
System do rejestracji uczestników na konferencję zostanie zamknięty w dniu 3.01.2020 r.

Prosimy o realizację zgłoszeń indywidualnych lekarzy na Konferencję za pośrednictwem systemu do rejestracji dostępnego na stronie.
W przypadku potrzeby wystawienia faktury pro-forma prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych.

TERMIN PRZESYŁANIA REKLAM *
Reklamy do programu należy przesłać najpóźniej do 6.12.2019 r.

TERMIN PRZESYŁANIA INSERTÓW *
Inserty uprzejmie prosimy o przesłanie do 20.12.2019 r. na adres:
EVMACO
ul. Wadowicka 8a, 30-415, Kraków
z dopiskiem: „Inserty Nowości w cukrzycy”
Insert nie może przekraczać wagi 70g, maksymalny format – A4

GODZINY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK *:
montaż: od godz. 21:00 – 10.01.2020 r. do godz. 5:00 – 11.01.2020 r.
demontaż: od godz. 18:00 do godz. 22:00 – 11.01.2020 r.

ADRESY SERWERÓW DO UMIESZCZANIA REKLAM:
adres serwera FTP
host: evmaco.pl
login: ftp@evmaco
hasło: 123evmaco

* dotyczy firm z wykupioną usługą

parametry 
techniczne
reklam

regulamin
dla
wystawców

plan
stoisk

formularz
do wysyłki
materiałów

KONTAKT

ORGANIZATOR:

ADRES:
ul. Wadowicka 8a lok. 28,
30-415 Kraków

TELEFON:
tel. 12 267 71 36

EMAIL, WWW:
e-mail: evmaco@evmaco.pl
www: evmaco.pl

GODZINY:
Poniedziałek—Piątek: 08:00–14:00